Previous Page  6 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 44 Next Page
Page Background

4

FACTS & FIGURES

LED-cijfers niet mee in rekening genomen

0

0

100

100

200

200

300

300

400

400

500

500

600

600

700

800

700

800

zelfgeorganiseerde studiedagen of vormingen

lezingen of posterpresentaties op congressen of studiedagen

in vaktijdschrift of boek of een deel ervan

lezingen of posterpresentaties op congressen of studiedagen

364

823

Onderzoeksoutput gerichtheid op het werkveld

Onderzoeksoutput gerichtheid op wetenschappelijk netwerk

488

529

469

publicaties in wetenschappelijk tijdschrift, boek of een deel ervan

Het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

(PWO) dat door onderzoekers-docenten in de

Vlaamse hogescholen wordt verricht in de ba-

cheloropleidingen met professionele gerichtheid,

heeft als belangrijkste doelstelling concrete innova-

tie naar het Vlaamse werkveld te brengen. Uit een

VLHORA-rondvraag in 2017 blijkt dat de hogescho-

len 833 onderzoekscontracten afsloten waarin meer

dan 2200 bedrijven – in hoofdzaak kmo’s – en social

profit instellingen, zoals ziekenhuizen, musea, NGO’s

en overheden werden betrokken. In totaal werden in

deze onderzoeksprojecten ook meer dan 780 onder-

zoeksinstellingen of universiteiten betrokken.

Interactie met het werkveld

Interactie binnen het wetenschappelijk netwerk

hogescholen

2.202

419

833

787

hogescholen

Totaal aantal bedrijven en social profit

instellingen betrokken in O&O

Aantal samenwerkings-

overeenkomsten met

bedrijven en social profit

instellingen

in 2016 werden 419 samenwerkingsovereenkomsten

afgesloten met andere kenniscentra zoals universiteiten,

andere hogescholen en onderzoekscentra.

Totaal aantal samenwerkings-

overeenkomsten binnen de

wetenschappelijke wereld

Totaal aantal partners binnen

de wetenschappelijke wereld

Onderzoek & innovatie in de Vlaamse hogescholen

Onderzoeksoutput

Met het praktijkgericht onderzoek helpen de hoge-

scholen in de eerste plaats diensten, producten of

bedrijfsprocessen innoveren van de Vlaamse werk-

veldactoren. Ze publiceren hun innovatieprojecten

in professionele vaktijdschriften en magazines (488

publicaties) die door de Vlaamse professionals wor-

den gelezen, dan in de zuiver wetenschappelijke tijd-

schriften (469 peer reviewed publicaties).

Hogescholen dissemineren hun onderzoeksresulta-

ten in één jaar via 823 studiedagen, congressen en

lezingen waarop werkgevers en werknemers worden

uitgenodigd om de laatste innovaties in hun vakge-

bied te vernemen. Maar de onderzoekers aan de ho-

gescholen gaven ook meer dan 500 presentaties bin-

nen de wetenschappelijke wereld, aan hun collega’s

uit universiteiten of andere onderzoekscentra.