Previous Page  3 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 44 Next Page
Page Background

1

WOORD VOORAF

Beste lezer,

Op het VLHORAcongres 2018 lanceren we de cam-

pagne

www.talentvoormorgen.be .

Met

talent voor

morgen

kunnen we in Vlaanderen het verschil maken,

voorspoed genereren en werken aan een duurzame

samenleving.

Alumni van de Vlaamse hogescholen zijn vandaag

toppers in hun professionele leven. In dit magazine

laten we zulke toppers aan het woord. Ze vertellen

waarom ze met volle goesting gekozen hebben voor

een opleiding aan een hogeschool. Ze vertellen over

de passie in hun job. Ze bieden een kijk op hun eco-

nomische en maatschappelijke bijdrage. Met vallen

en opstaan, maar steeds met veel energie en goes-

ting.

Uit hun verhalen kunnen we veel leren. Onze op-

leidingen zijn praktijkgericht en kwaliteitsvol. Een in-

ternationale reflex in de opleiding, brengt carrières in

een stroomversnelling. Investeren in goede lectoren

uit het werkveld is cruciaal. Digitalisering en vooral

internationalisering is dé manier om als hogescholen

een relevante rol te blijven spelen.

Hogescholen, zo stellen onze alumni, moeten

studenten meer uit hun cocon halen. Hogescholen

bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk heb-

ben en houden rekening met specifieke behoeftes.

Ze hebben een belangrijke rol te spelen door experts

af te leveren, die kant-en-klare oplossingen bieden.

Met een hogeschooldiploma op zak kan je een

prachtige carrière uitbouwen. Kortom: hogescholen

bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs.

Bouwen aan de toekomst

In een snel veranderende wereld is goed evenwel

niet goed genoeg, is stilstaan achteruit gaan. Daar-

om willen de Vlaamse hogescholen de handschoen

opnemen. We willen kunnen inspelen op de uitda-

gingen die onze evoluerende omgeving met zich

meebrengen. We willen bijdragen tot de ontwikke-

ling van de competenties van elk talent. We willen

andere inhouden brengen die rekening houden met

de nieuwste technologie en digitalisering. We willen

met ons opleidingsaanbod antwoorden op nieuwe

behoeften van het werkveld en de samenleving. We

willen een flexibel aanbod voor een leven lang leren

kunnen uitbouwen, praktijkgericht wetenschappelijk

onderzoek doen in samenwerking met kennispart-

ners en inzetten op internationalisering. Kortom, we

willen de wereld van morgen mee creëren met alum-

ni die de toekomst maken.

Zo ontwikkelen onze studenten niet alleen vak-

inhoudelijke en beroepsgerichte kennis, vaardig-

heden en attitudes, maar staan ook interculturele

competenties, taalvaardigheid, samenwerkings-

vormen, omgaan met diversiteit, ondernemingszin

en ondernemerschap, burgerzin en burgerschap

centraal. Zo worden onze jonge en minder jonge

talenten permanent uitgedaagd om te groeien in

hun competenties. Zo vormen we talenten voor mor-

gen.

Om deze toekomst uit te bouwen, schuiven we vijf

strategische beleidsthema’s naar voor waarmee we

het verschil willen maken. Samen met onze partners.

Want we willen nog meer waarde creëren met onze

hogescholen, voor elk talent voor morgen.

Veel leesplezier,

Pascale De Groote

, voorzitter

Eric Vermeylen

, secretaris-generaal

© ROBIN JORIS

Talent voor morgen