Previous Page  10 / 44 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 44 Next Page
Page Background

8

V

iceminister-president Bart Tommelein is

een vlotte communicator en dat heeft on-

getwijfeld met zijn opleiding te maken. Hij

behaalde een diploma in toegepaste communicatie

aan het Hoger Instituut voor Bedrijfsopleiding in

Gent, nu de Arteveldehogeschool. Verder inzetten

op praktijkgericht onderzoek in nieuwe domeinen

moet de toekomst van de hogescholen verzekeren.

“Als Vlaams minister van energie zie ik bijvoorbeeld

dat we op het vlak van energiebeleid praktische

knowhow missen. De hogescholen kunnen hier een

belangrijke rol spelen door experts, die kant-en-kla-

re oplossingen kunnen bieden, af te leveren.”

De keuze voor een opleiding aan de hogeschool

was voor Bart Tommelein voorbestemd en hij werd

ook door de leerlingenbegeleiding in die richting ge-

stuurd.

“Als scholier in de middelbare school liet ik

wel eens een steekje vallen. Het CLB merkte dat op

en na mijn legerdienst maakte ik de keuze voor een

praktijkgerichte opleiding. Ik koos voor de richting

toegepaste communicatie met vakken die me in het

secundair al wisten te boeien: methodologie, socio-

logie, psychologie...”

Minister Tommelein trok zoals vele West-Vlamin-

gen naar Gent en ging er op kot.

“Een goeie student

moet ervaren wat dat kotleven inhoudt. In tegenstel-

ling tot enkele van m’n vrienden die aan de Gentse

universiteit studeerden, zat ik overdag wel degelijk

in de les. Ik had dat ook wel nodig om te slagen in

mijn opleiding. Ik had genoeg vrije tijd na schooltijd,

maar ik was van het principe dat wie kan uitgaan, ook

vroeg kan opstaan.”

In de jaren ‘80 liep Bart stage in het Europese par-

lement; in de fractie van de Europese Vrije Alliantie.

Een plek die hij zelf uitgekozen had, want de politieke

microbe kriebelde toen al.

“Daar leerde ik de kneep-

jes van het politieke vak en heb ik veel praktijkerva-

ring opgedaan die ik na mijn studies meteen ook kon

gebruiken in m’n eerste job.”

Met onderscheiding studeerde Bart Tommelein

af. Werk vinden was in die periode niet eenvoudig,

want het land telde toen een half miljoen werklozen.

“Na enkele maanden zoeken vond ik in januari 1985

toch werk. Ik ging als commercieel verantwoordelij-

ke bij een bank aan de slag. De overgang van de

ARTEVELDEHOGESCHOOL

BART TOMMELEIN,

viceminis ter- pres ident van de V laamse Reger ing

We hebben mensen

nodig met praktische

knowhow en kant-en-

klare oplossingen